مقالات

1395-10-22

نویسنده : علی ناظمی

گردشگری ماجراجویانه

گردشگری فعالیت و ماجراجویی، یکی از بخش های در حال رشد گردشگری است. توسعه این بخش در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد قرن بیستم در کشورهای غربی آغاز شد.

 گردشگری ماجراجویی شماری از فعالیت های زمینی، هوایی و آبی و یا ترکیبی از آن ها را در بر می گیرد.  این تعریف مبتنی بر ویژگی های شرکت کنندگان و نگرش آنها نسبت به ماجرا می باشد. میزان ماجراجویی بر درک فردی افراد نسبت به خطر و شیوه های ماجراجویانه سفر مبتنی است ؛ این نوع گردشگری شامل عناصر مختلف برای گروه های مختلف شرکت کنندگان و سطوح گوناگون ریسک و خطر است.

قراردادن افراد و مشتریان در معرض موقعیت های خطرناک نه تنها امری غیر مسئولانه است، بلکه می تواند به ایجاد خسارات و آسیب های سیار منجر شده و عواقب مالی و حقوقی بسیاری را به همراه داشته باشد.

آنچه سبب تفاوت میان گردشگری و تفریح ماجراجویی می گردد، سفر گردشگران از مبداً و محل اقامت خود به مقصدی دیگر و میزان مشارکت آنها در فعالیت های صحیح، تجاری و ماجراجویانه است. در فعالیت های تفریحی ماجراجویانه، فرد مشارکت کننده مسئول حفاظت و مدیریت تجارب ماجراجویی است، اما با تبدیل شدن فعالیت ها به انواع تجاری، متصدی تور، مسئولیت مدیریت و ارائه پکیج ها و تجارب ماجراجویی را بر عهده می گیرد. اما این بدان معنی نیست که بایستی نقش و اهمیت مشارکت کنندگانی که مستقل از متصدیان تجاری به فعالیت می پردازند نادیده انگاشته شود.

 گردشگری ماجراجویی 10 ویژگی دارد:

1 . نتایج نا مشخص

2 . خطر و ریسک

3 . چالشی بودن

4 . پاداش مورد انتظار

5 . خاص بودن

6 . هیجان

7 . گریز از زندگی روزمره

8 . اکتشاف و شناخت

9 .تمرکز 

10 . احساسات متناقض

مهم ترین ویژگی گردشگری ماجراجویی، ریسک . خطر است؛ تفریح و توریسم ماجراجویی، جستجوی خطر و عدم اطمینان از نتایج تلقی می شود.

گردشگری آرام و گردشگری مخاطره آمیز انواع این گردشگری هستند. گردشگری آرام، فعالیت های مورد علاقه افرادی را در بر می گیرد که خطرات حقیقی چندانی را به دنبال نداشته و تجربه پیشین در این زمینه ضرورت ندارد؛ از این رو تمامی افراد از امکان شرکت در این گردشگری برخوردار هستند. در گردشگری مخاطره آمیز شرکت کننده و ارائه کننده خدمات از میزان بالای خطرات و نیاز به داشتن تجربه پیشین و مهارت های بسیار در این زمینه برای مقابله با نتایج غیر مننظره آگاهی دارند.

برای مشاوره در زمینه کسب و کار گردشگری خود با ما تماس بگیرید.

02122208937

02126655247

09021160645