مارکتینگ

مشاوره تخصصی و علمی مارکتینگ (بازاریابی) در حوزه گردشگری توسط یک تیم مجرب از اساتید و دانش آموختگان دانشگاه تهران